top of page

การใช้งาน :

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินสำหรับเรือเร็ว
  • ระยะการเปลี่ยนถ่ายอ้างอิงตามที่กำหนดในตารางการบำรุงรักษาเรือ

ผ่านมาตรฐาน 

  • NMMA FC-W

น้ำมันเครื่องยนต์เรือเร็ว เบนซินสังเคราะห์แท้ 100%10W40

SKU: 19282829
฿1,350.00ราคา
    bottom of page