top of page

การใช้งาน :

  • ใช้หล่อลื่นเครื่องยนต์ เบนซินและดีเซล รองรับการขับขี่บนถนนทั่วไปจนถึงระดับการแข่งขัน
  • ระยะการเปลี่ยนถ่ายอ้างอิงตามที่กำหนดในตารางการบำรุงรักษารถยนต์

ผ่านมาตรฐาน 

ACEA A3/B4-21

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล,เบนซินสังเคราะห์แท้ 100% 5W50

SKU: 19282818
฿500.00ราคา
    bottom of page