top of page

การใช้งาน :

  • เหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmissions)
  • สามารถใช้ได้กับรถหลายรุ่นที่ใช้ระบบเกียร์ CVT
  • ระยะการเปลี่ยนถ่ายควรอ้างอิงตามคู่มือการบำรุงรักษารถยนต์

 

ผ่านมาตรฐาน แนะนำสำหรับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ของ :

Daihatsu AMMIX CVT, CVTF-DC, CVTF-DFE, Dodge/Jeep NS-2, CVTF+4, Ford CVT23, CVT30/Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C, GM CVTF-Green2, DEX-CVT, Honda/Acura HMMF, HCF-2, Hyundai/Kai SP-CVT1, Mazda CVTF 3320, Mercedes Benz 236.20, Mini Cooper EZL 799, EZL799A, Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, Nissan NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, Subaru Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), Linertronic , CVTF II (P/N SOA748V0200), CV-30, High Torque CVTF, e-CVTF, Suzuki TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green1, CVT Green2, CVT Green3, Toyota TC, FE, Volkswagen/Audi TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สำหรับเกียร์ระบบ CVT

SKU: 19374313
฿280.00ราคา
    bottom of page