top of page

การใช้งาน :

  • สำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นั่งและรถกระบะที่ระบุให้ใช้น้ำมันมาตรฐานเดิมของ DEXRON-III หรือ MERCON
  • สำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ที่ใช้งานหนักเครื่องจักรกลหนัก
  • สำหรับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ในรถยนต์ทุกชนิด (ที่ระบุให้ใช้มาตรฐานเดิมของ DEXRON III หรือ MERCON
  • ไม่แนะนำให้ใช้กับรถเกียร์อัตโนมัติที่ควมคุมด้วยระบบไฟฟ้าและรที่มีเกียร์ระบบ CVT, DCT รวมถึงรถที่ระบบเกียร์ต้องการ DEXRON VI

ผ่านมาตรฐาน

  • Allison C4 , DEXRON III(H)
  • Ford Mercon

 

DEXRON-III น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

SKU: 19374720
฿210.00ราคา
    bottom of page