top of page

การใช้งาน :

  • สามารถใช้หล่อลื่นในส่วนงานหล่อลื่นยานยนต์ เช่น ตลับลูกปืนล้อรถม ข้อต่อเพลา, ลูกหมาก, กากบาท, เพลากลาง, รวมตลับลูกปืนชนิดต่างๆ
  • ใช้ในงานหล่อลื่นในหลายอุตสาหกรรม เช่น การขุดเจาะดิน, การทำเหมืองหิน และเครื่องจักรกลการเกษตร
  • การหล่อลื่นเฉพาะจุดด้วยจาระบีในแชสซี
  • อุณหภูมิใช้งานช่วงตั้งแต่ -20 C - 130 C

จาระบีลิเธียม L-3

SKU: 19375142
฿149.00ราคา
    bottom of page